Přihlásit se na kurz
Datum 15.11.2022
Čas 8:45 - 16:15
Cena 1 750 Kč
Místo Karlínské náměstí 12, Praha 8
Akreditováno A2020/1144-SP/PC/PP/VP
Kontakt Ivan Pirohanič ivan.pirohanic@rytmus.org +420 737 536 425
Zkušenosti účastníků

Dozvěděla jsem se, jak se pozná manipulace a jak se jí postavit. Uvědomila jsem si, kdy občas i já manipuluji s druhými lidmi.

Uvědomila jsem si manipulaci lidí z blízkého okolí.

Líbilo se mi cvičení s principry asertivního chování a jednání.

Kurz byl pro mě sebereflexí. Vím, na čem mám v této oblasti začít pracovat.

Bezva byly filmové ukázky, kdy jsme mohli vidět, jak různě vypadá manipulace v komunikaci mezi lidmi.

Kurz mi ukázal, kde nemám pevné hranice a proto se mnou ostatní lidé mohou manipulovat.

Atmosféra na kurzu byla vemi uvolněná. Mohli jsme otevřeně sdílet zkušenosti a na druhou stranu jsme nebyli do ničeho nuceni.

Líbila se mi pestrost předání tématu: praktické ukázky, prezentace, tištěné materiály, různé filmové ukázky, verbální projev, praktická cvičení.

Kurz Jak ustát manipulativní chování

V různých situacích a s různými lidmi komunikujeme různými způsoby. Zdravě, láskyplně, s respektem nebo manipulativně, agresivně, s despektem. Jak se projevuje manipulace ve vašem životě a v práci? Podívejte se na pozici manipulátora i manipulovaného - z pohledu člověka v pomáhající profesi a také z pohledu člověka, kterému se služba poskytuje. Oba se totiž vědomě či nevědomě mohou ocitnout ve zmanipulovaných vztazích. Je důležité vědět, jakým způsobem pracujeme s druhými lidmi a jak působíme na ty, kteří využívají naši sociální službu. Jestli manipulujeme či motivujeme, jakým způsobem dosahujeme svých cílů a jak reagujeme na potřeby druhých.

Co se na kurzu naučíte

 • Zjistíte, co je manipulace, kde se vyskytuje a jak se projevuje.
 • Rozeznáte formy zvolené komunikace u sebe a u druhých.
 • Naučíte se hledat a zkoumat motivy vedoucí k manipulativnímu chování.
 • Pochopíte souvislosti mezi situací člověka a jeho chováním.
 • Objevíte, jak je v manipulaci důležité sebevědomí a vztah samého k sobě.
 • Poznáte význam osobních hranic. Někdo je nedokáže vytyčit, jiný zase respektovat. Odpovíte si na otázku: kdy si mohu být jistý tím, že nemanipuluju a nejsem manipulován?
 • Ovládnete zdravé komunikační prostředky k tomu, abyste naplnili své potřeby či potřeby lidí, pro které pracujete, se kterými pracujete, či se kterými žijete.
 • Budete mít možnost začít upřednostňovat motivační prostředky před manipulativními.
 • Získáte náhled na svou dosavadní práci a tipy k ozdravení pracovních vztahů,  zvládání náročných situací v práci i doma.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména:

 • vedoucím pracovníkům působícím v sociální sféře,
 • sociálním pracovníkům,
 • pracovníkům v sociálních službách,
 • dalším profesionálům i pečujícím,
 • každému, kdo se chce nad tématem manipulace zamyslet a vykročit na novou cestu k sobě i k ostatním.

Obsah kurzu

 • Co je to manipulace, jak ji rozpoznat u sebe i u druhých.
 • Negativní manipulace, jak ji nepoužívat a jak se jí ubránit.
 • Typy manipulátorů a manipulátorské techniky.
 • Skrytá manipulace, signály z neverbální komunikace.
 • Test manipulátorské osobnosti.
 • Manipulovaný člověk, význam a stanovení hranic.
 • Manipulace versus motivace.
 • Rozdíl mezi neefektivní a efektivní komunikací.
 • Nácvik zdravé a efektivní komunikace.
 • Asertivní práva a chování.
 • Význam osobních hranic a sebeuvědomění.

Slovo lektorky

„Lidé, kteří využívají sociální služby, jsou vůči manipulaci zranitelnější než běžná populace. Je dost dobře možné, že jsou manipulací postižené všechny vztahy, které mají. Ze své pozice se ovšem vědomě či nevědomě mohou tito lidé stát nejen manipulovanými, ale zároveň také manipulátory. Proč manipulaci používají a proč nevolí jiné, zdravější strategie? Je to často naučené chování, které se osvědčilo jako funkční ve velmi nepřirozeném prostředí, kde o sobě většinou nemohou svobodně rozhodovat. Mezi dobrým úmyslem a manipulací je velmi křehká hranice. Ve vztahu sociálního pracovníka a člověka, pro kterého pracuje, může vinou manipulace dojít ke kontraproduktivním postupům a zastavení nebo zpomalení pokroku daného člověka v pracovních vztazích může manipulace vést ke špatné atmosféře, frustraci, vyhoření či výpovědi.“

Veronika Škopová, lektorka kurzu

Rozsah

 • 8 hodin

Prezence od 8.45 hod.

Kurz začíná v 9:00 hod. a končí v 16:15 hod

Co od nás dostanete

Pracovní listy týkající se manipulace, které můžete v praxi dále využít.

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).

Chci se přihlásit