Přihlásit se na kurz
Datum 9.3.2022
Čas 9:00 - 16:15
Cena 1750 Kč
Místo On-line
Akreditováno A2020/1144-SP/PC/PP/VP
Kontakt Ivan Pirohanič ivan.pirohanic@rytmus.org +420 737 536 425
Zkušenosti účastníků

Dozvěděla jsem se, jak se pozná manipulace a jak se jí postavit. Uvědomila jsem si, kdy občas i já manipuluji s druhými lidmi.

Uvědomila jsem si manipulaci lidí z blízkého okolí.

Líbilo se mi cvičení s principry asertivního chování a jednání.

Kurz byl pro mě sebereflexí. Vím, na čem mám v této oblasti začít pracovat.

Bezva byly filmové ukázky, kdy jsme mohli vidět, jak různě vypadá manipulace v komunikaci mezi lidmi.

Kurz mi ukázal, kde nemám pevné hranice a proto se mnou ostatní lidé mohou manipulovat.

Atmosféra na kurzu byla vemi uvolněná. Mohli jsme otevřeně sdílet zkušenosti a na druhou stranu jsme nebyli do ničeho nuceni.

Líbila se mi pestrost předání tématu: praktické ukázky, prezentace, tištěné materiály, různé filmové ukázky, verbální projev, praktická cvičení.

Kurz Jak ustát manipulativní chování

Manipulace se objevuje v sociální praxi stejně často jako kdekoliv jinde. Je velmi křehká hranice mezi motivací, dobrým úmyslem a manipulací. U toho, kdo se nad těmito otázkami nezamýšlí  a tvrdí, že nikdy nemanipuluje, je vysoká pravděpodobnost, že lidmi kolem sebe manipuluje. Lidé využívající sociální služby jsou vůči manipulaci více zranitelní než běžná populace, je tedy třeba si tyto otázky klást. Na kurzu si budete moci uvědomit, jak se projevuje manipulace při vaší práci, a to ze strany vás samotných, kolegů i uživatelů sociálních služeb a budeme společně hledat cesty ke zdravější komunikaci.

Co se na kurzu naučíte

Seznámíte se s tím, co je to manipulace, jak a proč ji lidé používají. Porozumíte neefektivním způsobům komunikace, ve kterých se manipulativní techniky často objevují, a naučíte se, jak vypadá efektivní komunikace. Naučíte se rozeznávat manipulaci u sebe i druhých lidí, ať už to jsou uživatelé vašich sociálních služeb či spolupracovníci. Získáte náhled na svou dosavadní práci a také inspiraci, jak lépe zvládat náročné pracovní situace.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům i pečujícím osobám.

Obsah kurzu

  • NEEFEKTIVNÍ KOMUNIKACE aneb zde to začíná: Jak vypadá neefektivní komunikace a jak neefektivní komunikaci rozpoznat u sebe a u druhých.
  • MANIPULACE aneb s čím máme tu čest: Co je to manipulace, jak ji rozpoznat. Jaké techniky používá manipulátor a proč. Základní typy manipulátorů, skrytá manipulace.
  • EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE aneb nenechám už sebou cvičit: Rozdíl mezi efektivní a neefektivní komunikací. Jak vyčíst důležité signály z neverbální komunikace. Asertivní chování jako účinný nástroj proti manipulaci. Asertivní práva a jak je uplatňovat v komunikaci.
  • NÁCVIK EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE aneb těžko na cvičišti, lehce na bojišti: Základní asertivní techniky a kdy kterou použít. Jak asertivně říci NE. Jak asertivně reagovat na kritiku a sdělovat oprávněné požadavky. A pro odvážné: Test manipulátorské osobnosti.                       

Rozsah

8 hodin

Začátek kurzu v 9.00 hod., konec v 16.15 hod.

Prezence od 8.45 hod.

Co od nás dostanete

Pracovní listy týkající se manipulace, které můžete v praxi dále využít.

Studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).

Chci se přihlásit