Přihlásit se na kurz
Datum 15.9.2022
Čas 8:45 - 16:15
Cena 1 750 Kč
Místo Karlínské náměstí 12, Praha 8
Akreditováno A2020/1142-SP/PC/PP
Kontakt Ivan Pirohanič ivan.pirohanic@rytmus.org +420 737 536 425
Zkušenosti účastníků

Kurz je výborný pro všechny, kteří chtějí prohloubit smysluplnost své práce a zvýšit pocit uspokojení z ní. Rozhodně vám pomůže v situacích, ve kterých jste se jako pečující osoba doposud cítili bezmocně.

Naučiť sa vnímať jemné a ešte jemnejšie prejavy duše tam, kde zdanlivo z vonkajšieho pohľadu ani nie sú, je to, čo môže meniť svet okolo nás. Vďaka.

Pochopil jsem to: když se člověk nevyjadřuje, neznamená to, že nemá co říct, ale že nemůže, protože je uzavřený v sobě. A to je rozdíl.

Vlastně jsem až na kurzu pochopil opravdovou podstatu empatické komunikace.

Velmi mi pomohly praktické nácviky. Rozhovor v preterapii je strukturovaný jinak, než jsme zvyklí komunikovat. Bez nácviku by pro mě byl velmi náročný na soustředění.

Líbíly se mi videoukázky, příběhy z praxe od lektorky a její pohotové reakce na dotazy.

Lektorka velmi poutavě přednáší a kurz i díky filmu a příkladům z praxe příjemně ubíhá. Doufám, že budu schopná ho používat v praxi.

Líbila se mi přátelská atmosféra, úžasná lektorka  a vyzkoušení rolí v praxi.

Kurz předčil moje očekávání, ani jsem nevnímala čas. Lektorka mluvila věcně, pracovala citlivě. Už si představuji konkrétní situace, takže jsem někde jinde a to je správný!

Poznala jsem, jak se dá dále pracovat s psychicky nemocnými klienty, jak rozvíjet jejich vnímání a dovednosti.

Kurz Preterapie - základní kurz

Preterapie vychází z psychoterapeutického na člověka zaměřeného přístupu Carla Rogerse. Pomáhá poskytovat lepší pomoc lidem s nálepkou „nekomunikující“ či „nereagující na terapeutické působení“. Jsou to například lidé s psychózou, Alzheimerovou demencí, těžkým postižením v oblasti intelektu či lidé trpící „dvojí diagnózou“ – takzvaným mentálním postižením a duševní poruchou.

Tento kurz u nás učíme již od roku 2009. Jeho lektorka Rela Chábová je absolventkou dlouhodobého vzdělávacího kurzu vedeného uznávanými zahraničními odborníky, včetně autora této metody - Garry Proutyho.

Co se na kurzu naučíte

 • Řekneme si všechno podstatné o preterapii z teoretického i praktického hlediska, povídání podpoříme názornými příklady z praxe.
 • Seznámíte se s pěti typy kontaktních reflexí a jejich kombinacemi, vyzkoušíte si jejich použití v modelových příkladech.
 • Budeme společně hledat, u kterých lidí může být použití těchto reflexí prospěšné.
 • Naučíte se je používat a díky nim u lidí, kterým pomáháte, i posilovat kontaktní funkce v běžných situacích.
 • Popovídáme si o tom, že na člověka zaměřený preterapeutický přístup k lidem je prakticky uplatnitelný a plně slučitelný se strukturálními podmínkami organizací poskytujících sociální služby.

Slovo lektorky

„Preterapie představuje vlídnou a empatickou alternativu poskytování podpory lidem, které popisujeme jako „nereagující“ nebo „nekomunikující“. Používání technik preterapie pomáhá nastartovat porozumění tomu, co lidé prožívají a jim pomáhá navázat kontakt se sebou samými, s druhými lidmi a s realitou. Úspěšná preterapie umožní lidem uvědomovat si, co chtějí a potřebují, naplňovat své lidství a své občanství a stát se skutečnou součástí společnosti. 

O metodě preterapie se můžete dočíst více také v článcích: Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími lidmi a Preterapie – aby se člověk dostal ke svému vnitřnímu Já, aby člověk mohl být součástí reálného světa.

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům v sociálních službách,
 • sociálním pracovníkům,
 • vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • a lidem, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. 

Obsah kurzu

 • Přístup zaměřený na člověka jako východisko preterapie.
 • Základní principy a podstata preterapie, charakteristika lidí, kterým pomáhá.
 • Východiska pro kontaktní práci s lidmi.
 • Kontaktní chování, jeho sledování a odezvy.
 • Využití preterapie při zvládání tzv. problémového chování.
 • Praktický nácvik preterapeutických kontaktních reflexí s cílem „ukotvit“ člověka tak, že v něm probudí a následně posílí schopnost navázat kontakt.

Rozsah

 • 8 hodin

Prezence od 8.45 hod.

Kurz začíná v 9:00 hod. a končí ve 16:15 hod.

Co od nás dostanete

V případě potřeby studijní materiál v elektronické podobě a malé občerstvení (sušenku ke kávě, vodu a čaj).

Chci se přihlásit