Konference Pro změnu

Od roku 2007 pořádáme v Praze pravidelné konference Pro změnu. Jsou věnovány oblastem, kterým se dlouhodobě věnujeme: práva lidí s postižením, nezávislý život či deinstitucionalizace. Konference vždy reagují na aktuální dějí v těchto a souvisejících oblastech a snaží se hledat odpovědi na aktuální otázky. Společně s druhými lidmi prošlapáváme cesty zarostlé či neznáme a často na nich objevíme více dalších otázek než odpovědí. Přesto věříme, že se na těchto společných cestách stáváme bohatšími.

Na výstupy z jednotlivých ročníků konference se můžete podívat zde: