Konference Pro změnu

Od roku 2007 pořádáme v Praze pravidelné konference Pro změnu. Jsou věnovány oblastem, kterým se dlouhodobě věnujeme: práva lidí s postižením, nezávislý život či deinstitucionalizace. Konference vždy reagují na aktuální dějí v těchto a souvisejících oblastech a snaží se hledat odpovědi na aktuální otázky. Společně s druhými lidmi prošlapáváme cesty zarostlé či neznáme a často na nich objevíme více dalších otázek než odpovědí. Přesto věříme, že se na těchto společných cestách stáváme bohatšími.

Na výstupy z jednotlivých ročníků konference se můžete podívat zde:

Pro změnu 2021

Pro změnu 2021

10. ročník mezinárodní konference proběhne 11. listopadu od 10:00 do 17:00 v prostorách historické Staroměstské radnice s orlojem (Staroměstské náměstí 1/3, Praha).  Letošním tématem je: ZMĚNA ROLÍ lidí s postižením aneb od klienta k občanovi/sebeobhájci/dobrovolníkovi/zaměstnanci…

Pro změnu 2019

Pro změnu 2019

12. listopadu 2019 se konala 9. mezinárodní KONFERENCE PRO ZMĚNU. Klíčovým tématem konference bylo aktivní občanství pro všechny.  Naše pozvání přijal britský filozof a sociální inovátor Simon Duffy, zakladatel a ředitel organizace Center for Wellfare Reform, zakládající člen Citizen Network.

Pro změnu 2017

Pro změnu 2017

Hledáme jádro pudla 6. dubna 2017 | Kongresové centrum, Masarykova kolej, Praha 6

Pro změnu 2015

Pro změnu 2015

Právo rozhodovat o svém životě 30. září 2015 | Impact HUB Praha

Pro změnu 2013

Pro změnu 2013

Život v komunitě 25. listopadu 2013 | GreenPoint Praha 10 Právo na život v komunitě a cesty, jak k naplnění tohoto práva dojít

Pro změnu 2011

Pro změnu 2011

Zvýšení kvality života jako cíl transformace ústavní péče 23. března 2011 | NTK Praha Zkušenosti z projektu a zahraničí

Pro změnu 2010

Pro změnu 2010

Individualizace služeb 9.-10. čevna | NTK Praha Podpora řízená jednotlivcem, brokerství, plánování zaměřené na člověka, článek 12 Úmluvy o právech osob s postižením

Pro změnu 2009

Pro změnu 2009

Kvalita života na poli sociálních služeb 1.-2. října 2009 | Praha Koncept "kvalita života" v sociálních službách a deinstitucionalizaci, měření výsledků podpory

Pro změnu 2008

Pro změnu 2008

Hranice je pouze v našich hlavách 12.-14. února 2008 | Praha Rozvoj služeb umožňujících lidem s mentálním postižením a autismem žít v běžné společnosti

Pro změnu 2007

Pro změnu 2007

Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského kraje 13. června 2007 | Praha Výstupy projektu a transformace ústavní péče