Augmentativní a alternativní komunikace - anotace

V rámci workshopu se účastníci seznámí s významem komunikace pro plnohodnotný života a s možnostmi, které pro rozvoj komunikace u nemluvících klientů skýtají metody augmentativní a alternativní komunikace.