Deinstitucionalizace - anotace

Kent Ericsson

Prezentace bude zaměřena na vysvětlení podstaty procesu změn v ústavní péči, které nazýváme deinstitucionalizace. Budou uvedeny konkrétní příklady dobré praxe ze zahraničí.