Diagnostika - anotace

Kateřina Thorová

Tento workshop bude věnován významu diferenciální diagnostiky u lidí s mentálním postižením. Budou zde vysvětleny základní cíle diagnostiky a definováno místo, které diagnostika zaujímá v kvalitě poskytované péče.