Duální diagnózy - anotace

Katarína Durecová

Psychické a behaviorální poruchy lidí s mentální retardací/autismem bývají často závažnou překážkou možnosti jejich sociální integrace. V posledních desetiletích se věnuje v odborných kruzích této problematice zvýšená pozornost. Především European Association for Mental Health in Mental Retardation podporuje výzkum v této oblasti a předkládá vodítka pro diagnostiku psychických poruch u této populace. Ve svém sdělení se budu zabývat faktory, které zvyšují riziko výskytu psychických poruch u lidí s MR/A. Dále se zaměřím na překážky správné diagnostiky těchto poruch a také na možné negativní následky omylů v diagnostice.