eQuip - anotace

Zasedání je určeno zejména vedoucím pracovníkům zařízení sociálních služeb, zástupcům jejich zřizovatelů a veřejné správy. Bude poskytnuta detailní informace o struktuře služby eQuip, s jejíž pomocí lze měřit účinnost sociálních služeb. Budou prezentovány ukázky analýz, které eQuip nabízí, a následně bude prodiskutováno uplatnění této služby coby nástroje monitorování procesů probíhajících v transformujících se ústavech.