Individuální plány jako nástroj změny - anotace

Iva Fryšová

Seminář se bude věnovat základním principům individuálního plánování a využití individuálního plánování jako nástroje změny v životě konkrétního člověka i širší změny v poskytování služeb. Dále praktickým metodám zapojování uživatelů služeb zejména s mentálním postižením do plánování.