Mateřské školy pro děti s autismem - anotace

Hana Arenbergerová

Zkušená učitelka pracující ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra  při MŠ speciální seznámí účastníky vrámci tohoto workshopu s provozem a zaměřením  třídy. Představí práci a cíle učitelů pracujících s dětmi s autismem v MŠ a na kazuistických příkladech popíše postupy práce spojené s používáním  speciálních pomůcek pro nácvik sebeobslužných dovedností, pracovního chování a volnočasových aktivit.