Osobní asistence - anotace

Kateřina Balická

Tento příspěvek bude zaměřen na téma poskytování osobní asistence lidem s autismem, od sepsání zakázky s uživatelem služby nebo jeho zákonnými zástupci, náplni osobní asistence po přínosy, které osobní asistence pro lidi s autismem poskytuje.