Podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci - anota

Pracovní workshop zaměřený na deinstitucionalizaci z pohledu zástupců státní správy a samosprávy - jaké podmínky by měla veřejná správa vytvořit pro to, aby transformace ústavu mohla úspěšně probíhat.