Podpora rodin jako nástroj prevence institucionali

Panelová diskuse, jejíž účastníci budou diskutovat o tom, jakou podporu potřebují rodiny dětí s  postižením k tomu, aby své blízké nemusely umisťovat do ústavní péče a jakou roli by v tom mohly hrát samotné ústavy. Účast diskusi přislíbila Monika Janíková z dětského stacionáře DAR, Pavla Baxová z občanského sdružení Rytmus a psycholožka Katarína Durecová. Moderuje Soňa Holúbková.