Praktický vliv realizace projektu pro klienty zúča

Petr Olchawski a David Šourek

Transformace Ústavu sociální péče v Jindřichově ve Slezsku a koncepce poskytování sociálních služeb v Osoblažském výběžku do roku 2010. Od devadesátých let se kapacita bývalého ÚSP postupně snižuje. Na prvotní kroky vedoucí k úplnému vystěhování současného objektu navazuje koncepce komunitního plánování sociálních služeb města Krnova a obcí Mikroregionu Krnovska. Do roku 2010 chceme vytvořit fungující síť sociálních služeb v mikroregionu.