Právní problematika - anotace

Dana Kořínková, Lucie Jirků a Robert Kaňka

Workshop bude zaměřen na právní úpravu týkající se služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem. Bude se diskutovat o problematice ochrany práv uživatelů sociálních služeb, používání omezujících opatření, odpovědnosti atp. v souvislosti se zákonem o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb a dalšími předpisy.