Preterapie - anotace

Marlis Pörtner, Švýcarsko

Proč pracovat s lidmi s problémy v učení na člověka orientovaným způsobem?

Koncept Brát vážně - Důvěřovat - Rozumět jako předpoklad zajištění kvality.

Brát vážně - Důvěřovat - Rozumět je na člověka orientovaný koncept, který je určený pro praktickou každodenní práci v sociálních službách poskytovaných především lidem s problémy v učení. Pracovníkům v sociálních službách zprostředkovává konkrétní a závazná pravidla a principy na člověka orientované práce, nabízí pomocnou osnovu pro každodenní činnost a zároveň svobodný prostor pro individuální jednání všech pracovníků v organizaci. Práce podle tohoto konceptu přispívá ke zvyšování kvality života lidí s problémy v učení a pro pracovníky znamená zvyšování jejich odborných kompetencí a reflexi vlastní práce. Principy PCA jsou výchozí bází pro techniku navazování kontaktu známou jako Pre-terapie.