Prezentace projektu Pro změnu - anotace

Milena Johnová

Projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR představuje ucelenou nabídku vzdělávání pro pracovníky zejména pobytových zařízení pro osoby s mentálním postižením. Prezentace bude zaměřena na vysvětlení účelu projektu a vzdělávacího programu, obsah a souvislost se současnými trendy v přístupech k lidem s mentálním postižením a na realizované výstupy projektu a jejich praktický dopad.