Prezentace projektu Zvládání problémového chování

Hynek Jůn a Věra Čadilová

V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů byl od Evropského sociálního fondu (ESF) získán grant na projekt "Zvládání problémového chování osob s mentální retardací anebo autismem". Projekt byl zaměřen na zabezpečení vzdělávacích aktivit pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb v oblasti práce s lidmi s mentální retardací anebo autismem. V rámci prezentace budou účastníci seznámeni s průběhem a výsledky tohoto projektu a dále s publikací Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem vzniklá na základě zkušeností při návštěvách v ústavech, které naši pracovníci v rámci tohoto projektu navštívili.