Problematika sexuality u lidí s mentálním postižen

Bohumila Baštecká

Workshop věnovaný postojům personálu k problematice sexuality u lidí s mentálním postižením, kteří jsou jim svěřeni do péče.