Problémové chování - anotace

Hynek Jůn a Martin Polenský

Workshop bude věnován zvládání agresivního a autoagresivního chování u lidí s mentální retardací a autismem. V současné době neexistuje v ČR jediné specializované pobytové zařízení pro agresivní lidi s autismem, v rámci workshopu se budeme snažit nastínit možnosti péče u dospělých klientů s autismem.