Program konference

1. den - 12. 2.

Společné zasedání I

9.30 - 11.00 hod.

Otevření - Josef Vacek, náměstek hejtmana Středočeského kraje

Prezentace projektu Pro změnu

Milena Johnová

Přístup zaměřený na člověka

Marlis Pörtner, Švýcarsko

 

Paralelní zasedání I

11.20-12.40 hod.

I a) Program instrumentálního obohacení prof. R. Feuersteina

Vlaďka Moravčíková

I b) Augmentativní a alternativní komunikace

Jana Šarounová

I c) Preterapie

Marlis Pörtner, Švýcarsko

I d) eQuip

Petr Suchý a Miloš Suchý

Oběd

12.40-13.40 hod.

 

Společné zasedání II

13.40-15.10 hod.

Deinstitucionalizace

Kent Ericsson, Švédsko

Zkušenosti s transformací v Libereckém kraji

Eva Brožová

 

Paralelní zasedání II

15.30-17.00 hod.

II a) Podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci

Kent Ericsson, Švédsko

II b) Zkušenosti ústavů, které se rozhodly pro transformaci

Moderuje: Rela Chábová

II c) Možnosti pěstounské péče

Monika Lemaic, Chorvatsko

II d) Individuální plány jako nástroj změny

Iva Fryšová

 

Předpokládané ukončení programu: 17.00 hod.

 

2. den - 13. 2.

Společné zasedání III

9.00-10.30 hod.

Zkušenosti s deinstitucionalizací v Chorvatsku

Bojana Rozman, Chorvatsko

Transformace zařízení sociálních služeb

Slavoj Krupa, Slovensko

 

Paralelní zasedání III

10.50-12.20 hod.

III a) Efektivní učení

Rela Chábová

III b) Financování sociálních služeb s důrazem na transformaci ústavní péče

Martin Žárský

III c) Podpora rodin jako nástroj prevence institucionalizace

Moderuje: Soňa Holúbková

Oběd

12.20-13.20 hod.

 

Společné zasedání IV

13.20-14.50 hod.

Prezentace projektu Zvládání problémového chování osob s mentální retardací anebo autismem

Hynek Jůn a Věra Čadilová

Praktický vliv realizace projektu pro klienty zúčastněných ústavů

Petr Olchawski a David Šourek

 

Paralelní zasedání IV

15.10-16.40 hod.

IV a) Právní problematika

Dana Kořínková, Lucie Jirků

IV b) Problémové chování

Hynek Jůn a Martin Polenský

IV c) Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením

Bohumila Baštecká

 

Předpokládané ukončení programu: 16.40 hod.

 

3. den - 14. 2.

5. národní konference o autismu

Společné zasedání V

9.00-10.30 hod.

Otevření 5. národní konference: Kateřina Thorová a Magdalena Čáslavská z o.s.  APLA

Aspergerův syndrom

Lucie Bělohlávková

Mezi pomáhajícími, obětmi a pachateli

Carlos Escalera

 

Paralelní zasedání V

10.50-12.20 hod.

V a) Komunikace

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová

V b) Zástupci zřizovatelů

Moderuje: Petra Tuzarová

V c) Občanská sdružení

Moderuje: Magdalena Čáslavská

Oběd

12.20-13.20 hod.

 

Společné zasedání VI

13.20-14.50 hod.

Osobní asistence

Kateřina Balická

Duální diagnózy

Katarína Durecová

 

Paralelní zasedání VI

15.10-16.40 hod.

VI a) Mateřské školy pro děti s autismem

Hana Arenbergerová

VI b) Diagnostika - specifika diagnostiky a diskuze

Kateřina Thorová

VI c) Vzdělávání dětí s autismem

Věra Čadilová

 

Krátká CV přednášejících