Transformace zařízení sociálních služeb - anotace

Zkušenosti s transformací ústavní péče na Slovensku.