Vzdělávání dětí s autismem - anotace

Věra Čadilová

Legislativní rámec a specifika vzdělávání dětí s autismem ve školách.