Zkušenosti s deinstitucionalizací v Chorvatsku - a

Bojana Rozman, Chorvatsko

Kvalitní služby poskytované v přirozeném prostedí jako alternativa ústavní péče: představení programů nabízených lidem s mentálním postižením jako alternativa ústavní péči. Všechny programy jsou postaveny na komunitních službách a plánování zaměřeném na člověka.