Pro změnu 2009

Kvalita života na poli sociálních služeb

1.-2. října 2009 | Praha

Koncept "kvalita života" v sociálních službách a deinstitucionalizaci, měření výsledků podpory

Pod záštitou ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky 1.-2. října 2009 proběhl v Praze 3. ročník konference Pro změnu, kterou pořádá Quip - Společnost pro změnu.

Kvalita života se stává důležitým tématem v diskusích o sociálních službách poskytovaných lidem s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením) i kombinovaným postižením. Sociální služby by měly přispívat ke zvyšování spokojenosti lidí s postižením a podle jejich volby také k rozvoji sociálních vazeb, pracovnímu uplatnění i osobnímu rozvoji, samostnému bydlení, zlepšení finanční situace, sebeurčení a k naplňování lidských práv. Individualizace služeb s sebou přináší potřebu zjišťovat, co je výsledkem poskytování služeb pro každého jednotlivce.

V používání konceptu kvality života a dalších nástrojů pro zjišťování potřebné míry podpory pro jednotlivce vidíme důležitý nástroj pro sociální začleňování lidí s potížemi v učení.

Cílem konference Pro změnu 2009 bylo poskytnout příležitost k výměně informací a zkušeností při používání konceptu kvalita života na poli sociálních služeb. Vedle společných zasedání proběhly čtyři sady paralelních zasedání s tématy:

A Použití konceptu kvalita života v praxi

B Měření výsledků podpory v sociálních službách

C Výsledky podpory a plánování zaměřené na člověka

D Kvalita života a deinstitucionalizace.

Konference byla určena zejména pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Organizátoři připravili konferenci s ohledem k mezinárodním pravidlům pro dostupnost konferencí pro lidi s potížemi v učení.

 

Sborník z konference (1.5 MB)

Program konference

Prezentace mluvčích