Prezentace

Koncept "Kvalita života": Minulost, současnost a budoucnost - Robert Shalock (121.3 KB)

Měření kvality života a využití dat - Miguel A. Verdugo EN (15.2 MB)

Škály pro měření kvality života u osob s postižením - Miguel A. Verdugo EN (582 KB)

„Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste“ - Iva Strnadová/David Evans (600.2 KB)

Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci - Bohumila Baštecká/Petra Domkařová (124.9 KB)

Sociální začlenění a výsledky podpory - pokus o skloubení dvou rovin - David Kocman (375.1 KB)

Oblasti sociálního začlenění a jejich vazba na služby pro lidi s potížemi v učení - David Kocman (56.9 KB)

Životní styl v koncepci individuální psychologie; možnosti využití a aplikace v praxi - Petra Domkařová (137.5 KB)

Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci - Petra Domkařová (60.4 KB)

Implementace paradigmatu podpory: Vyhodnocení a použití dat o potřebách podpory - Robert L. Shalock (177.8 KB)

Plánování pro dosažení spokojeného života - Pat Black (3.9 MB)

Od kvality péče ke kvalitě života pro lidi s mentálním postižením. Demontáž institucionální péče - Jos van Loon (6.5 MB)

Zvyšování kvality života prostřednictvím podpory - Jos van Loon (927.8 KB)

Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zkvalitňování života - Rela Chábová/Dana Kořínková (661.5 KB)