Program Pro změnu 2009

Paralelní zasedání označené tímto logem budou předneseny ve formě srozumitelné i lidem s potížemi v učení. Pod ikonkou najdete popis zasedání ve zjednodušené formě.

 

1. den - 1. října

8:30 - 9:30 hod. prezence

Společné zasedání A

9:30 - 11:30 hod.

Otevření konference

Martin Žárský, MPSV ČR

 

Koncept „kvalita života“– jeho minulost, přítomnost a budoucnost

Robert L. Schalock

 

Měření kvality života a využití dat

Miguel A. Verdugo

Paralelní zasedání A

11:30 - 13:00 hod.

A.1   Škály pro měření kvality života u osob s postižením

Miguel A. VerdugoA.2   Kvalita života jako koncept a jeho využití v praxi

Robert L. Schalock

 

A.3 „Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste“. Subjektivně vnímaná kvalita života dospělých a stárnoucích žen s mentálním postižením v České republice a v Novém Jižním Walesu

Iva Strnadová, David Evans

Přestávka na oběd

13:00 - 14:00 hod.

 

Společné zasedání B

14:00 - 15:30 hod.

Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života

Mark Rapley

 

Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci

Bohumila Baštecká, Petra Domkařová

 

Paralelní zasedání B

B.1   Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života

Mark Rapley

 

B.2   Sociální začlenění a výsledky podpory sociálních služeb: pokus o skloubení dvou rovin pohledu

David Kocman

 

B.3   Životní styl v koncepci individuální psychologie; možnosti využití a aplikace v praxi

Petra Domkařová, Bohumila Baštecká

 

Předpokládané ukončení programu: 17:20 hod.

 

 

2. den - 2. října

Společné zasedání C

9:00 - 11:50 hod.

Uplatňování paradigmatu podpory: hodnocení a využití údajů o tom, jakou podporu lidé potřebují

Robert L. Schalock

 

Paralelní zasedání C

10:20 - 11:50 hod.

C.1   Škála potřebné podpory a její využití v praxi

Robert L. Schalock

 

C.2   Plánování pro dosažení spokojeného života

Pat Black

 

C.3   Mezinárodní výzkum DIS-QOL

Dagmara Dzúrová

 

Přestávka na oběd

11:50 - 12:50 hod.

 

Společné zasedání D

12:50 - 14:10 hod.

Od kvality péče ke kvalitě života lidí s potížemi v učení. Demontáž institucionální péče

Jos van Loon

Paralelní zasedání D

Paralelní zasedání D2 bylo z technických důvodů změněno.

 

14:10 - 15:40 hod.

D.1   Zvyšování kvality života prostřednictvím podpory

Jos van Loon

 

D.2   Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zkvalitňování života

Rela Chábová, Dana Kořínková

Společné zakončení konference

 

Předpokládané ukončení programu konference: 16:00 hod.

 

Celý program ve formátu PDF (397.4 KB)