A-ETR-Měření kvality života a využití dat

A   Měření kvality života a využití dat

Miguel A. Verdugo

V posledních 20 letech se v souvislosti s postižením intelektu stále víc mluví o konceptu kvalita života.

Používání konceptu kvalita života znamená přemýšlení o tom, čeho si člověk cení a po čem touží.

V posledních 10 letech se kvalita života začala měřit.

Pro měření kvality života se používá tak zvaný model kvality života.

Model kvality života se používá v různých zemích.

Model kvality života se používá pro měření tak zvaných osobních výsledků.

Osobní výsledek ukazuje, o kolik víc člověk s pomocí služby dosáhl z toho:

-   čeho si cení

-   po čem touží

Model kvality života je důležitý pro poskytovatele služeb i politiky.

Model kvality života ukazuje, jak zlepšovat kvalitu služeb a jak poskytovat služby.

Měřit se může spokojenost člověka v různých oblastech. Např. jak je člověk spokojený v práci nebo jak je člověk spokojený s bydlením. Tomu se říká subjektivní část.

Nebo se může měřit to, co na člověku vidí ostatní lidé. To je ob aktivní část.

Bude předloženo několik postupů zlepšování kvality.

Cílem těchto postupů je zlepšit služby.