A1 Škály pro měření kvality života u osob s postiž

A.1   Škály pro měření kvality života u osob s postižením

Miguel A. Verdugo

V tomto zasedání se bude mluvit o hlavních poznatcích týkajících se vytvoření škál pro měření kvality života a jejich možného využití u lidí s postižením. Zasedání by mělo proběhnout za aktivní účasti posluchačů. Je určeno pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, pro pracovníky v přímé péči i další zájemce.