A3-ETR-„Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co js

A.3   „Být přijímaný pro to, kdo jste, a ne co jste“. Subjektivně vnímaná kvalita života dospělých a stárnoucích žen s mentálním postižením v České republice a v Novém Jižním Walesu

Iva Strnadová

Kvalitu života lidí s mentálním postižením často hodnotí druzí lidé.

My jsme se ptali přímo lidí s mentálním postižením – žen nad 40 let.

Ženy jsou ze  Sydney a z Prahy. Sydney je v Austrálii.

Pak jsme zkoumali, co ženy řekli.

Ženy mluvily hlavně o čtyřech věcech:

-   mezilidské vztahy

-   nezávislost

-   spokojenost

-   otázky týkající se osobnosti

Ženy mluvily o svých postupech řešení obtížných životních situací.

Ženy vyplnily i dotazník zjišťující kvalitu jejich života.

Zjistilo se, že ženy v Praze i Sydney se dívají skoro stejně na kvalitu života.

Řeknu, co z našich zjištění plyne pro poskytovatele služeb a rodiny lidí s mentálním postižením.