B.2-ETR-Sociální začlenění a výsledky podpory soci

B.2   Sociální začlenění a výsledky podpory sociálních služeb: pokus o skloubení dvou rovin pohledu

David Kocman

Budu mluvit o dotazníku pro hodnocení výsledků sociálních služeb pro lidi s potížemi v učení.

Hodnocení výsledků sociálních služeb ukáže, jaké mají lidé s potížemi v učení možnosti žít jako ostatní.

Je důležité hodnotit, jak služby lidem pomohly změnit jejich život.

Například co nového se člověk naučil nebo co nového může dělat.

Dřív se hodnotilo jen, co se při poskytování služby dělá.

Také lze měřit, jestli mají lidé možnost žít jako ostatní.

Možnost žít jako ostatní se může měřit u každého člověka zvlášť nebo u skupiny lidí.

Je důležité hodnotit možnosti lidí žít jako ostatní. Ve světě na to ale není žádný dobrý dotazník.

Náš dotazník umožní hodnotit:

-   jak jsou plněny cíle lidí s potížemi v učení

-   jaké jsou možnosti lidí s potížemi v učení žít jako ostatní

Hodnocení bude užitečné pro:

-   poskytovatele služeb

-   pro zřizovatele služeb

Kdo chce používat náš dotazník, musí dělat plán pro každého uživatele služeb.

Tento plán musí zahrnovat všechny důležité oblasti života.