B-ETR-Kritický pohled na měření a hodnocení kvalit

B   Kritický pohled na měření a hodnocení kvality života

Mark Rapley

Vědec Robert Edgerton se zabýval životem lidí s potížemi v učení.

V roce 1990 napsal, že pojem kvalita života se stalo heslem.

Heslem se stávají jen důležité pojmy. To znamená, že kvalita života je důležitý pojem.

Hesla se dají špatně vědecky zkoumat. Takže kvalita života se dá špatně vědecky zkoumat.

Kvalita života se ve vědě a společnosti používá od 60. let.

Kvalitu života lidé zmiňují v souvislosti s mnoha oblastmi života.

V přednášce budu mluvit o obtížích s používáním pojmu „kvalita života“ jakožto ukazatele kvality poskytované služby.

V přednášce budu mluvit o některé problémy s měřením kvality života.

Domnívám se, že názor na kvalitu života určitého člověka otázkou krasovědnou, nikoli vědeckou.