B-ETR-Kvalita života, životní styl a vrstevníci v

B   Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci

Bohumila Baštecká, Petra Domkařová

Člověk se utváří a rozvíjí sám sebe ve vztahu k druhým lidem a s druhými lidmi.

Představy člověka o šťastném, dobrém, naplněném životě souvisí s tím, jaký byl a jak žil dříve. Taky s tím, co je pro něj důležité do budoucnosti. A taky s tím, co lidi kolem něj v tu dobu považují za šťastný a dobrý život. 

Že je život dobrý, může hodnotit člověk sám, nebo to tak hodnotí druzí lidé.

Pojem kvalita života je odvozený od toho, co si myslí druzí lidé. Tomu, co si myslí druzí lidé, se někdy říká objektivní hodnocení nebo hodnocení vnější.

Pojem životní spokojenost je odvozený od toho, co si myslí člověk sám o svém životě. Tomu, co si myslí člověk sám, se říká subjektivní hodnocení, nebo také hodnocení vnitřní. Subjektivní hodnocení je hodně důležité.

Lidé někdy nevědí, jak se člověka zeptat, jestli je šťastný. A když se zeptají, nevědí, jestli můžou věřit tomu, co odpoví. 

Proto lidé mluví o tom, co asi dělá život šťastným, a moc se člověka neptají a neposlouchají ho.

Jenže každý člověk se raduje z něčeho jiného. Jeden člověk je třeba rád, když má psa, a druhý člověk je spokojený, když se dívá z okna a nic ho neruší.  

A tak každý člověk chce dělat to, co on sám považuje za důležité, za hodnotné pro sebe, a dělat to po svém. Tomu se říká, že má svůj životní styl.

Chce taky žít podobně jako ostatní lidé. Když je dospělý, chce chodit do práce, protože dospělí lidé chodí do práce. Chce mít partnera anebo partnerku, protože dospělí lidé mají partnera anebo partnerku. Chce žít jako stejně staří lidé, kteří nemusí žít v ústavu. Říkáme, že chce žít podobně jako vrstevník v obci.    

Věříme, že člověk řekne, co je pro něj v životě důležité, co mu dělá radost. Stačí člověka nechat vyprávět. Budeme mluvit o tom, jak se sejde člověk a pracovník – třeba asistent v chráněné dílně. A jak se má pracovník člověka zeptat, co je pro něj v životě důležité. A jak má pracovník člověka nechat vyprávět. Někdy ale člověk mlčí. Jak má pracovník poznat, co člověku dělá radost, když člověk mlčí? Jak má člověka nechat vyprávět, když člověk mlčí? To nám dělá starost. Věříme ale, že to jde.