B Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci

B   Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci

Bohumila Baštecká, Petra Domkařová

Člověk je bytost utvářející a rozvíjející své já ve vztahu k druhým a s druhými. Znamená to mj., že jeho osobní představy o šťastném, dobrém, naplněném atp. životě mají vždy historické a kulturní souvislosti, a také, že jeho život může být hodnocen jako „dobrý“ buď zevnitř (jím samotným) anebo zvenku (druhými). 
Kvalita života jako koncept vychází z „objektivních“ a vnějších hodnot; je proto doplňován subjektivním vnitřním měřítkem – životní spokojeností či pohodou (subjective well-being, life satisfaction). O „antropologii“ či „psychologii“ těchto pojmů se příliš nemluví (popisuje se, jak poznáme, že je člověk šťastný, méně už, co ho dělá šťastným, a téměř vůbec, proč ho to dělá šťastným).
Otázky, které se při zjišťování životní spokojenosti kladou (např. Dosáhl/a jsem v životě důležitých věcí, které jsem chtěl/a?) však strukturu spokojenosti naznačují: jako by naše štěstí souviselo s dosahováním životních cílů.
Uskutečňováním životních cílů utvářených vlastními hodnotami v rámci životních úkolů se zabývá adlerovský koncept životního stylu.
Naším příspěvkem chceme upozornit na hodnotové a hodnotící souvislosti výše uvedených pojetí a na důležitost zjišťování hodnot a životních cílů uživatelů pro zvýšení kvality služeb. Nosný koncept vrstevníka v obci bychom rády doplnily inspiracemi z oblasti životního stylu.