C.2-ETR-Plánování pro dosažení spokojeného života

C.2   Plánování pro dosažení spokojeného života

Pat Black

Do semináře se bude moci zapojit každý účastník.

Budeme mluvit o tom:

-   co pro nás znamená spokojený život

-   jak nám může plánování zaměřené na člověka pomoci žít život, který má účel a smysl

Zamyslíme se nad hlubším smyslem plánování.

Zamyslíme se nad plánováním, které znamená více než běžné plánování.

Účastníci se seznámí s příběhy a obrázky několika lidí, kteří opustili  ústavní péči a začali žít nový život ve vlastních bytech.

Budeme mluvit o dobrých věcech.

Budeme mluvit i o obtížných věcech.

Budeme mluvit o tom, kdy je plánování velmi užitečné.

Některým lidem tvrdili, že nikdy nebudou schopni žít ve vlastním bytě.

Právě tihle lidé už žijí ve vlastním bytě přes deset let!