C-ETR-Uplatňování paradigmatu podpory: hodnocení a

C   Uplatňování paradigmatu podpory: hodnocení a využití údajů o tom, jakou podporu lidé potřebují

Robert L. Schalock

Víc jak 20 let se používá pojem paradigma podpory.

Paradigma podpory vedlo k významným změnám v přístupu k lidem s potížemi v učení.

V tomto příspěvku chci ukázat, jak nám pomáhá vyhodnocování a využívání údajů o potřebné podpoře lidí.

Vyhodnocování a využívání informací o potřebné podpoře lidí pomáhá uplatňovat paradigma podpory.

Budu mluvit hlavně o nutnosti:

a)   pořádně pochopit pojem „potřebná podpora“

b)   rozpoznat rozdíly mezi vyhodnocením potřebné podpory a vyhodnocením toho, co se člověk naučil

tomu, co se člověk naučil, se někdy říká adaptivní chování

c)   pochopit, jak se potřebná podpora vyhodnocuje a jaké požadavky jsou na vyhodnocování kladeny

d)   vypracovat a uplatňovat systémy různých typů podpory

e)   seznámit se s různými možnostmi použití údajů Škály potřebné podpory (SIS)

f)    při hodnocení a využití údajů o potřebné podpoře navazovat na získané poznatky a ponaučení