D.2-ETR-Plánování zaměřené na člověka jako nástroj

D.2   Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zvyšování kvality života

Rela Chábová, Dana Kořínková

BUDU POVÍDAT O INDIVIDUÁLNÍCH POSTUPECH A VÝSLEDCÍCH SLUŽEB.
TYTO POSTUPY JSOU V ČESKÉ REPUBLICE NOVÉ.

PRO PRACOVNÍKY SLUŽEB BÝVÁ TĚŽKÉ PŘIJMOUT, ŽE LIDÉ CHTĚJÍ ŽÍT PODLE SVÉHO.

LIDÉ NEMAJÍ ZÁJEM O NÁZORY ODBORNÍKŮ NEBO SVÝCH RODIN.
NĚKDY SE TYTO SITUACE DOSTÁVAJÍ AŽ K PRÁVNÍM OTÁZKÁM.

ÚČASTNÍCI SI BUDOU MOCI VYZKOUŠET:
-        CO JE DŮLEŽITÉ PRO NÁS A PRO LIDI KOLEM
-        JAK ŘEŠIT RŮZNÉ SITUACE S OKOLÍM

SITUACE BUDOU BRÁNY I Z PRÁVNÍHO HLEDISKA.