D.2 Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zvy

D.2   Plánování zaměřené na člověka jako nástroj zvyšování kvality života

Rela Chábová a Dana Kořínková

Příspěvek bude zaměřen na nástroje individualizace služeb a jednoduché hodnocení výsledků služeb, které jsou v České republice poměrně nové.

Pro pracovníky sociálních služeb bývá těžké přijmout, že lidé nemají zájem o názory ani odborníků ani svých rodin a chtějí žít podle svého. Někdy se diskuse o řešení takových situací dostávají až k právním otázkám.

Účastníci tohoto zasedání budou mít možnost vyzkoušet si, jak roztřídit co je důležité z pohledu uživatele služby a z pohledu lidí kolem, a jak řešit situace, kdy názor člověka je v rozporu s názorem okolí. Situace budou prodiskutovány i z právního hlediska.