D-ETR-Od kvality péče ke kvalitě života lidí s pot

D     Od kvality péče ke kvalitě života lidí s potížemi v učení. Demontáž institucionální péče

Jos van Loon

Před 14 lety se v ústavu Vijvervreugd začalo mluvit o kvalitě služeb.

Z ústavu Vijvervreugd se pak stala nová organizace Arduin.

Vznikla nová představa o životě a práci uživatelů služeb.

Hlavním úkolem bylo poskytovat podporu v životě a při práci a denních aktivitách.

Cílem bylo dosáhnout co největší kvality života uživatelů služeb.

To vedlo k rozhodnutí zrušit ústavní péči a přijmout paradigma podpory.

Paradigma podpory je založené na usilování o začleňování lidí s potížemi v učení do běžného života.

Uplatňuje se přitom koncept kvalita života.

Díky tomuto plánu umíme poskytovat běžnou zvláštní podporu lidem s potížemi v učení.

Sledovali jsme:

-   jak probíhala změna

-   jaké problémy bylo třeba řešit

-   jak změna přispěla ke zvýšení kvality života lidí

V ústavu nemohou lidé s  potížemi v učení:

-   dosáhnout dobré kvality života

-   začlenit do společnosti

-   uplatnit se

-   osobnostně se rozvíjet

Toto jsou zásadní životní dimenze.

Jediným možným řešením je deinstitucionalizace.

Při poskytování podpory bylo potřeba zavést nový způsob organizace služeb.

Podpora poskytovaná lidem se zaměřovala na výsledky a na zvyšování kvality života klientů.

Zvyšování kvality služeb souvisí se zlepšováním osobních výsledků.

Pro poskytování podpory zaměřené na člověka je potřeba zavést nové postupy.

Největší překážkou pro dosažení kvalitního života u lidí v ústavech je samotný ústav.

Je zapotřebí zavést postupy, aby podpora vycházela z komunity.

Náš výzkum prokazuje, že zaměření se na začlenění, seberealizaci a osobní rozvoj znamenají změnu.

Náš výzkum ukazuje v čem náš způsob poskytování služeb lepší než tradiční ústavy.

Nový náš způsob poskytování služeb neznamená pouhou deinstitucionalizaci.

Deinstitucionalizace neznamená jen zavření ústavů.

Pro lidi s potížemi v učení je zapotřebí mít služby, které potřebují.

Je potřeba změnit popis práce pracovníků v sociálních službách. Pracovníci musí začít poskytovat podporu.

Rodiny uživatelů služeb jsou dnes spokojenější než v době před deinstitucionalizací.

Rodiče a příbuzní vnímají chování uživatelů služeb a jejich osobní život velmi dobře. Lidé jsou:

-   samostatnější

-   pružnější

-   méně napjatí

-   spokojenější

Rodiče potvrzují, že:

-   chodí na návštěvu častěji

-   vládne domácká a příjemná atmosféra

Pracovníci poskytující podporu vám řeknou, že už by se nikdy nechtěli vrátit do tradičního ústavu.

Pro všechny je nyní všechno mnohem jasnější.

Toto všechno vyústilo do nových pravidel organizace.

Nová pravidla organizace zdůrazňují zvyšování osobních výsledků na základě paradigmatu podpory.

Nejdůležitější cíl organizace Arduin je kvalita života.

Tak vytvořila tak mnoho možností pro začlenění lidí s potížemi v učení do společnosti.