Miguel A. Verdugo

Miguel A. Verdugo

Miguel Ángel Verdugo je profesorem v oboru psychologie osob s postižením na fakultě psychologie a je ředitelem Institutu pro integraci do komunity (INICO) na universitě v Salamance. Je také ředitelem Informační služby pro osoby s postižením (SID) na ministerstvu školství, sociální politiky a tělovýchovy. V r. 2005 získal mezinárodní cenu od American Association on Mental Retardation, v r. 2001 cenu Prize for Alumni od Research Center for People with Disabilities of the University of Columbia v New Yorku. Od r. 1990 je koordinátorem doktorandského studijního programu „Pokroky a perspektivy ve výzkumu postižení“ (Advances and Perspective in the Research of Disability) a od r. 1993 je ředitelem magisterského kursu „Integrace lidí s postižením“ (Latinsko americký program) /Masters in Integration of People with Disabilities (Latin American Program). Je též prorektorem pro výzkum a postgraduální studium.
Vydal více než 50 publikací a 250 článků ve španělských i mezinárodních časopisech a je ředitelem časopisu Siglo Cero. Je odpovědný za celou řadu výzkumů a studií zaměřených na osoby s postižením, mentální postižení, kvalitu života, sociální dovednosti, zaměstnanost a další témata. Je členem redakčních rad několika španělských a mezinárodních odborných časopisů, jako hlavní řečník vystoupil na 125 konferencích a své příspěvky přednesl na dalších 255 vědeckých konferencích. Podílel se na organizaci 30 kongresů a vědeckých setkání.
Je členem výboru organizace International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID), výzkumným pracovníkem na Schiefelbusch Institute for Life Span Studies/Beach Center on Families and Disability na University of Kansas (USA), členem poradního výboru organizace Center for Opportunities for Persons with Disabilities na University of Columbia v New Yorku (USA) a v letech 2005-2009 byl členem výboru American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).