Pro změnu 2010

Individualizace služeb

9.-10. čevna | NTK Praha

Podpora řízená jednotlivcem, brokerství, plánování zaměřené na člověka, článek 12 Úmluvy o právech osob s postižením

Konference Pro změnu 2010 proběhla 9. -10. června 2010 v Praze v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6.

Zastřešujícím tématem konference byla individualizace služeb pro lidi, kteří pro úspěšné zvládnutí každodenních činností potřebují dlouhodobou, placenou podporu.

Konference byla rozdělena do čtyř bloků:

- Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem

- Podpůrné brokerství

- Úmluva OSN o právech osob s postižením, článek 12; Podporované rozhodování v Britské Kolumbii (Kanada) 

- Plánování zaměřené na člověka.

V rámci každého bloku proběhlo společné zasedání a poté sada paralelních workshopů a přednášek.

 

Sborník z konference (1.4 MB)

Program konference

Prezentace mluvčích

Video a audio záznamy z konference

 

Konference PRO ZMĚNU 2010 byla součástí projektu INSPIRACE financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.