Prezentace mluvčích

Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem - Jak možnost kontrolovat poskytovanou podporu mění lidské životy - Rita Brevis (3.1 MB)

Hnutí Nezávislý život - Elena Pečarič (645.8 KB)

Naděje a obavy související s podporou řízenou jednotlivcem/uživatelem – Jaký význam mohou mít tyto náměty pro lidi v místní lokalitě? - Rita Brewis (171.2 KB)

Hnutí Nezávislý život ve Slovinsku - Elena Pecaric (939.7 KB)

Podpůrné brokerství - Kate Fulton (4.1 MB)

Přechod ze školy do dospělosti - Vlasta Stupková/Jitka Štanglová a kolektiv(122.9 KB)

Nezávislé zprostředkování v ČR, pilotní projekt - Radka Čebišová (4.5 MB)

Myšlení a plánování zaměřené na člověka v rámci organizace - Julie Bray (1.8 MB)

Na člověka zaměřené přístupy k riziku - Julie Bray (445.2 KB)

Plánování zaměřené na člověka: základní nástroje - Soňa Holúbková/Rela Chábová (128 KB)

Využití individuálního plánování pro sledování účinnosti služeb - Milena Johnová/Petr Suchý (1.3 MB)

Úmluva OSN o právech osob s postižením, článek 12; Podporované rozhodování v Britské Kolumbii (Kanada) - Dana Kořínková/Camille Latimier (1.2 MB)

Výzvy při implementaci Článku 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením - Camille Latimier (103.7 KB)

Podporované rozhodování - Kate Fulton (2.8 MB)