Program Pro změnu 2010

Program konference 9. -10. června 2010

 

 Prezence a distribuce sluchátek: 8:30 - 9:30 hod. 

Zahájení konference: 9:30 hod.

 

 

Společné zasedání A

9:40 - 11:10 hod.

 

Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem – Jak možnost kontrolovat poskytovanou podporu mění lidské životy

Rita Brewis, In-Control Partnerships (UK)

 

Hnutí Nezávislý život

Elena Pečarič, YHD – Sdružení pro teorii a kulturu postižení (Slovinsko)

 

 

Paralelní zasedání A

11:40 - 13:10 hod.

 

A.1   Naděje a obavy související s podporou řízenou jednotlivcem/uživatelem – Jaký význam mohou mít tyto náměty pro lidi v místní lokalitě?

Rita Brewis, In-Control Partnerships (UK)

 

A.2   Panelová diskuse na téma podpora řízená jednotlivcem/uživatelem v ČR

Moderuje Dana Syslová (CZ)

 

A.3   Hnutí Nezávislý život ve Slovinsku

Elena Pečarič, YHD – Sdružení pro teorii a kulturu postižení (Slovinsko)

 

 

Přestávka na oběd

13:10 - 14:10 hod.

 

 

Společné zasedání B

14:10 - 15:00 hod.

 

Podpůrné brokerství

Kate Fulton, Paradigm (UK)

 

 

Paralelní zasedání B

15:30 - 17:00 hod.

 

B.1   Přechod ze školy do dospělosti

Vlasta Stupková, Jitka Štanglová a kolektiv, Asistence (CZ)

 

B.2   Zdroje a příležitosti v komunitě

Kate Fulton, Paradigm (UK)

 

B.3   Nezávislé zprostředkování v ČR, pilotní projekt

Radka Čebišová, Quip – Společnost pro změnu (CZ)

 

 

 Prezence a distribuce sluchátek: 8:30 - 9:00 hod. 

Zahájení: 9:00 hod.

 

 

Společné zasedání C

9:00 - 10:00 hod.

 

Myšlení a plánování zaměřené na člověka v rámci organizace

Julie Bray, Helen Sanderson Associates (UK) 

 

 

Paralelní zasedání C

10:30 - 12:00 hod.

 

C.1   Na člověka zaměřené přístupy k riziku

Julie Bray, Helen Sanderson Associates (UK)

 

C.2   Plánování zaměřené na člověka: Základní nástroje

Rela Chábová, Quip – Společnost pro změnu (CZ) a Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (SK)

 

C.3   Využití individuálního plánování pro sledování účinnosti služeb

Petr Suchý, Software Production a Milena Johnová, Quip - Společnost pro změnu (CZ)

 

 

Přestávka na oběd

12:00 - 13:00 hod.

 

 

Společné zasedání D

13:00 - 14:30 hod.

 

Úmluva OSN o právech osob s postižením, článek 12; Podporované rozhodování v Britské Kolumbii (Kanada)

Dana Kořínková, Quip – Společnost pro změnu (CZ)Camille Latimier, Inclusion Europe

 

Podporované rozhodování

Kate Fulton, Paradigm (UK)

 

 

Paralelní zasedání D

15:00 - 16:20 hod.

 

D.1   Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, zkušenosti z Kanady

Dana Kořínková Quip – Společnost pro změnu (CZ) a Camille Latimier, Inclusion Europe

 

D.2   Podporované rozhodování

Kate Fulton, Paradigm (UK)

 

 

Společné zakončení konference

Předpokládané ukončení programu konference: 16:30 hod.

 

 

Celý program ve formátu PDF (267.5 KB)