Pro změnu 2013

Život v komunitě

25. listopadu 2013 | GreenPoint Praha 10

Právo na život v komunitě a cesty, jak k naplnění tohoto práva dojít

Tento ročník konference měl název Pro změnu: Život v komunitě.

Ústředním tématem bylo právo lidí s postižením na život v komunitě a cesty, jak k naplnění tohoto práva dojít.

Konference se konala 25. listopadu 2013 v konferenčním centru GreenPoint v Praze 10.

Program konference Pro změnu: Život v komunitě

Program konference v grafické podobě

Prezentace mluvčích

Výstupy z konference

Asistivní pomůcky

  

 

Realizační tým konference:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomoc a příjemnou spolupráci děkujeme Kristýně Flutkové, Rivce Chábové, Kateřině Škopové, Tomáši Baxovi a Fredovi Richterovi.