Pro změnu 2015

Právo rozhodovat o svém životě

30. září 2015 | Impact HUB Praha

Foto - kampaň 1 

Hlavní téma konference

Svéprávnost, podpora při rozhodování a právních úkonech, využití nových nástrojů občanského zákoníku v souladu s článkem 12 "Rovnost před zákonem" Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Téma konference přibližuje červnový pořad Klíč

Konference se zúčastnilo víc jak 150 osob, z nichž 13 byli lidé s osobní zkušeností s omezování svéprávnosti anebo využíváním podpory při rozhodování. Sedm lidí s osobní zkušeností bylo mezi mluvčími.

Program konference Pro změnu 2015 

Prezentace mluvčích

Plakáty z konference

Fotogalerie z konference

 

Quip a jejich bodyquard

Těšíme se na viděnou na některém z dalších ročníků naší konference.

Za spolupráci a pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí a všem lidem, kteří nám pomáhali s přípravou a realizací konference.