Jan Jaroš

Jan Jaroš

Výkonný ředitel organizace KOLUMBUS, která sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče

 

Člen pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví k reformě psychiatrické péče. Člen v pracovních skupinách při MPSV. Konkrétně v přípravném výboru k monitorování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, v pracovní skupině k sociálnímu šetření k příspěvku na péči. Mluvčí Platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním a MISE pro duševní zdraví, viceprezident a člen Rady ČAPZ(Česká asociace pro psychické zdraví, lektor edukačních přednášek pro odborníky, pacienty a laickou veřejnost, realizátor a koordinátor svépomocných aktivit pro uživatele psychiatrické péče.
Přednášky na konferencích a seminářích v ČR  a zahraničí. Hájení zájmů a práv v Senátu a Sněmovně Parlamentu ČR, edukace senátorů a poslanců v oblasti sociálně zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.
Návrhy a připomínkování zákonů, např. zákon o zdravotních a specifických zdravotnických službách, zákona o zaměstnanosti, zákona o sociálních službách, věcného záměru zákona o opatrovnictví, apod.
25 let pracoval jako stavbyvedoucí větších stavebních zakázek u renomovaných stavebních firem.
Otec dvou plnoletých dětí – syn 31 let, dcera 27 let.

Kandidát do Senátu Parlamentu ČR 2010.