Lenka Antolová

Lenka Antolová Chodila do DOZP jako dobrovolník, až doposud. Postupně se s Barborou seznámila a začala jí podporovat na vycházkách a setkáních mimo ústav. Vždy dávala mezi podporovateli potřebný důraz na formalizaci našeho snažení a správné vedení jednání s veřejným opatrovníkem a úřady. To bylo důležité pro rozhodnutí ustavit opatrovnickou radu, již v lednu 2014, jejíž je členkou.