Veronika Čtvrtlíková

 Veronika Čtvrtlíková_1

Veronika Čtvrtlíková vystudovala sociální práci na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V současné době se již osmým rokem věnuje problematice lidí s duševním onemocněním.

Pracuje na Magistrátu města Olomouce jako veřejný opatrovník lidí s omezenou svéprávností.

Podílí se na projektech, které mají za cíl zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocnění v Olomouckém kraji.

Při své práci s lidmi s omezenou svéprávností se snaží v maximální míře být těmto lidem mentální podporou, rozvíjet jejich možnosti, schopnosti, které by mohly vést k návratu do života bez existence veřejného opatrovníka.