Program konference Pro změnu 2015

8.30 - 9.30 Prezence

 

9.30 Zahájení  konference

9.40     Milena Johnová

Čtyři úrovně naslouchání

10.00   Barbora Mikulová, Jan Paleček, Vendula VejvodováLenka Antolová

Zkušenosti s opatrovnickou radou

Barbora Mikulová společně s její opatrovnickou radou se podělí o svoje zkušenosti s tím, jak se tvořila opatrovnická rada a jak nyní funguje.

10.30  Petr Valenta a Radka Čebišová

Podporovaný a podpůrce, smlouva o nápomoci

Zkušenosti s tím, jak funguje spolupráce mezi podpůrcem a podporovatelem, jak se osvědčila smlouva o nápomoci a jakými cestami společně zatím prošli.

 

10.55 - 11.15 Přestávka

 

11.15   Bohumila Baštecká

Jak se lidé rozhodují aneb "Maminka tady byla dřív, pane doktore"

Lidé nemohou žít bez druhých lidí. Rozhodují se s ohledem na ně a orientují se podle nich. Takto to dělají tisíce let. Posledních sto padesát let k tomu přizvali odborníky. Posledních dvacet let se snaží, aby jim odborníci do života tolik nemluvili. Řekneme si, co z toho vyplývá pro podporu při rozhodování a pro posuzování druhých – třeba před soudem.

11.35  Dana Kořínková

Právo na svéprávnost

Nová opatření podle občanského zákoníku ve světle Úmluvy o právech osob s postižením. Zkušenosti ze soudních řízení.

12.05  Paralelní workshopy - 1. část

 

12.25- 13.10 Oběd

 

13.10  Paralelní workshopy - 2. část

13:45  Panelová diskuze, moderuje Dana kořínková

O problematice spojené s implementací článku 12 Úmluvy budou diskutovat tři ženy zastupojící tři úhly pohledu:

Šárka Kamenická, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Rozhodování o svéprávnosti podle nového občanského zákoníku: Zkušenosti s odvolací agendou zaměřenou na oblast řízení o svéprávnosti (a všech podpůrných opatření) a opatrovnictví

Romana Jakešová, právnička odd. dohledu nad omezováním osobní svobody Kanceláře veřejného ochránce práv

Poznatky veřejné ochránkyně práv o výkonu veřejného opatrovnictví a související otázky

Veronika Čtvrtlíková, vedoucí opatrovnického oddělení sociálního odboru Magistrát města Olomouce

Pohled veřejného opatrovníka na téma podpory při rozhodování v kontextu článku 12 Úmluvy

 

14.50 - 15.10 Přestávka

 

 15.10  Louis O. Oyaro

Individualizovaná podpora a přiměřené úpravy

Příklady nejlepší praxe naplňování práva na běžný život

15.30  Jan Jaroš

O nás, s námi

Zkušenosti lidí s duševním onemocněním s důsledky omezování svéprávnosti

16.00  Zakončení konference