Paralelní workshopy

Lidé s osobní zkušeností s omezením svéprávnosti a podporou při rozhodování

 

Přednášející

Téma

Věra Vondráková 

Zkušenosti s opatrovnictvím bez omezení svéprávnosti

Paní Vondráková získala zpět svéprávnost prostřednictvím Nejvyššího soudu. Její záležitosti jí přesto pomáhá spravovat veřejný opatrovník.

Michaela Timoracká a Lucie Šišková

Zkušenosti se smlouvou o nápomoci

Slečna Timoracká získala zpět svéprávnost a využívá smlouvu o nápomoci. Jedním z podpůrců je Chráněné bydlení Portus ve Slapech.

 

Tomáš Baxa

 

 

 

 

Podpora při rozhodování a právním jednání zajištěná rodinou, přáteli a sociální službou

Tomáš Baxa využívá pro rozhodování a právní jednání zejména pomoc rodiny v kombinaci s terénní sociální službou. Nemá omezenu svéprávnost a pro právní jednání nevyužívá žádný zvláštní právní nástroj. 

David Káňa a Lenka Káňová

 

Nepotřebujeme omezit svéprávnost, potřebujeme právně jednat

Při dovršení plnoletosti Davida rodina potřebovala mít možnost pomoci mu vyřizovat záležitosti. Žádali ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti, ale soud rozhodl o zbavení svéprávnosti.

Lenka Skálová

 

"Běhaj mi po nich nohy, nechci ty léky brát!"....a co ty na to, sociální službo?

lenka pracuje pro paní Romanu, která přestala brát po mnoha letech doporučenou psychiatrickou medikaci. Okolnosti a zkušenosti pracovníků sociální služby při respektování takového rozhodnutí.